Rengöring av lertegel kräver en noggrann och skonsam metod för att undvika skador på det känsliga materialet. Här är några steg och tips för att rengöra lertegel på bästa sätt:

Material och Utrustning:

 1. Mjukt borste eller sopborste: Använd en mjuk borste för att ta bort löv, skräp och lös smuts från taket.
 2. Vatten: Använd rikligt med vatten för att blöta taket och skölja bort smuts.
 3. Milt rengöringsmedel: Förbered en lösning av vatten och ett milt, icke-frätande rengöringsmedel. Diskmedel eller mild såpa kan vara lämpliga.
 4. Trädgårdsslang eller högtrycksspruta: Använd en trädgårdsslang eller en lågtrycksspruta för att applicera rengöringslösningen och skölja av taket.
 5. Stegar och fallskyddsutrustning: Se till att du använder lämplig stegutrustning och fallskydd för säkerhet.

Steg för Rengöring:

 1. Avlägsna Löv och Skräp: Använd en mjuk borste eller sopborste för att ta bort löv, grenar och annat skräp från taket. Detta är viktigt för att förhindra att smuts och organiskt material fastnar under rengöringsprocessen.
 2. Blötlägg Teglet: Blötlägg lerteglet ordentligt med vatten. Detta hjälper till att lösa upp smuts och gör det enklare att rengöra.
 3. Applicera Rengöringslösning: Blanda en mild rengöringslösning med vatten och applicera den på lerteglet med en trädgårdsslang eller lågtrycksspruta. Undvik starka kemikalier eller syror, eftersom dessa kan skada lerteglet.
 4. Borsta Försiktigt: Använd den mjuka borsten för att borsta försiktigt över lerteglet och arbeta in rengöringslösningen. Undvik att använda för hård borstning eller för högt tryck för att undvika skador.
 5. Skölj Noga: Skölj av taket noggrant med rent vatten för att avlägsna rengöringslösningen och eventuell kvarvarande smuts.
 6. Upprepa Vid Behov: Vid behov kan du upprepa processen för områden med envisa fläckar eller ökad förorening.

Förebyggande Åtgärder:

 1. Algborttagningsmedel eller Skyddsbeläggning: Användning av algbehandling eller skyddsbeläggning efter rengöring kan förebygga återkomsten av alger och mossor.
 2. Regelbunden Underhåll: Genom att regelbundet underhålla taket och rengöra det när det behövs kan du förlänga takets livslängd och bibehålla dess estetik.

Det är viktigt att vara försiktig och undvika att använda för högtryck eller frätande kemikalier, eftersom detta kan skada det känsliga lerteglet. Om du känner dig osäker, överväg att anlita professionella takrengörare för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.